مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد از جلب به دادرسی مدیران و مسئولین یک نهاد استانی خبر داد.

به گزارش افق دنا؛ مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای ، از جلب به دادرسی مدیران و مسئولین یک نهاد استانی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای صیانت از حقوق عامه، در خصوص مدیران و مسئولین یک نهاد استانی که به جذب تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی، خارج از ضوابط قانونی اقدام کرده بودند ،قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نمودند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :