رئیس بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه از خدمات رسانی در ۱۵ روستای دهستان غربی دیشموک این شهرستان خبر داد.

به گزارش افق دنا؛ دکتر سید منصور تقوی رئیس بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری اظهار داشت و گفت؛در راستای سیاست های سازمان بسیج و اجرای طرح شهید رهنمون مبنی بر تلاش برای کاهش محرومیت از مناطق کم برخوردار امروز جمعه ۱۰ آبان ماه تعداد ۲۵ نفر در قالب ۵ تیم بهداشتی درمانی و آموزشی به دهستان غربی دیشموک شهرستان کهگیلویه اعزام شدند.

وی افزود؛این تیم های اعزامی متشکل از پزشک،پرستار،ماما،شنوایی سنج،تغذیه،بهداشت و محیط روانشناس بالینی،بهداشت دهان و دندان به ۱۵ روستا خدمت رسانی از قبیل ویزیت و داروی رایگان ارایه دادند.

این مسئول عنوان کرد؛ در حال حاضر تیم ها در این مناطق حضور دارند و در حال خدمت رسانی هستند.

سید منصور تقوی در ادامه افزود؛از ابتدای سال جاری تا کنون بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه تعداد ۵۲ تیم بهداشتی درمانی و آموزشی به مناطق محروم مذکور اعزام نموده است.

 تصاویر تکمیلی: 

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان کهگیلویه در مناطق محروم دیشموک/گزارش کامل تصویری

این خبر را به اشتراک بگذارید :